Patriotyzm dzisiaj – str. 3
Na Wschodzie wrze – str. 5
Jak pokonać Komorowskiego? – str. 7
Artyści w podróży – str. 12
Różowousta pokerzystka – str. 16