Kto jest odpowiedzialny jeśli dojdzie... – str. 5 W rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek” – str. 5 Cena kosmosu – str. 8 A wszystko to marność... – str. 12 Turniej rzutów karnych – str. 16 Sześć finansowych porad przed świętami – str. 17