Kto jest odpowiedzialny jeśli dojdzie… – str. 5
W rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek” – str. 5
Cena kosmosu – str. 8
A wszystko to marność… – str. 12
Turniej rzutów karnych – str. 16
Sześć finansowych porad przed świętami – str. 17