Jak dochodzi do ugody w postępowaniu o świadczenia pracownicze? – str. 5 Czy kryzys Kościoła w Polsce? – str. 6 Pan Antoni – str. 8-9 Kto może odzyskać zaległe zasiłki stymulacyjne – str. 13 Mgła – str. 15 Służba Bogu – str. 16