Jak dochodzi do ugody w postępowaniu o świadczenia pracownicze? – str. 5
Czy kryzys Kościoła w Polsce? – str. 6
Pan Antoni – str. 8-9
Kto może odzyskać zaległe zasiłki stymulacyjne – str. 13
Mgła – str. 15
Służba Bogu – str. 16