Generał Antoni „Monter” Chruściel – str. 3 Kto jest odpowiedzialny jeśli dojdzie do wypadku zawalenia się rowu? – str. 5 Atak na dorobek Jana Pawła II – str. 6 Cyryl Ratajski – str. 8-9 Noc grudniowa – str. 12 Co dla nas znaczy koniec ulgi ...