Generał Antoni „Monter” Chruściel – str. 3
Kto jest odpowiedzialny jeśli dojdzie do wypadku zawalenia się rowu? – str. 5
Atak na dorobek Jana Pawła II – str. 6
Cyryl Ratajski – str. 8-9
Noc grudniowa – str. 12
Co dla nas znaczy koniec ulgi abolicyjnej w Polsce – str. 13