Najważniejsze prawa związane z budownictwem – str. 5 Polacy i Biden – str. 6 Jeżeli nie dostałeś zasiłku stymulacyjnego – str. 13 Prezydencki wyścig wygrały media – str. 13 Syreni śpiew – str. 15 W czasach niewolnictwa i potem – str. 16