Najważniejsze prawa związane z budownictwem – str. 5
Polacy i Biden – str. 6
Jeżeli nie dostałeś zasiłku stymulacyjnego – str. 13
Prezydencki wyścig wygrały media – str. 13
Syreni śpiew – str. 15
W czasach niewolnictwa i potem – str. 16