Czy konieczne jest doświadczenie aby obsługiwać wózek widłowy? – str. 5 Rekonstrukcja rządu – str. 6 Nowojorski obrazek – str. 13 Niech prawo znaczy prawo – str. 13 Kanapa – str. 15 Na Zachód – str. 16