Elektryk na drabinie – str. 5 Rok wielkich rocznic – str. 6 Cisza pod gruzami - tragedia w Szczyrku – str. 7 Niemieckie Bractwo św. Łukasza – str. 10 Wymiana informacji podatkowych... – str. 13 Niedoskonale – str. 15