Elektryk na drabinie – str. 5
Rok wielkich rocznic – str. 6
Cisza pod gruzami – tragedia w Szczyrku – str. 7
Niemieckie Bractwo św. Łukasza – str. 10
Wymiana informacji podatkowych… – str. 13
Niedoskonale – str. 15