Malarz zwierząt – str. 2 „Stalowiec“, który wygrał z ubezpieczalnią – str. 5 Expose premiera – str. 6 Marsz, marsz Polonia – str. 8-9 Czy należy ci się 125 dolarów... – str. 13 Świat jest kulisty – str. 15