Malarz zwierząt – str. 2
„Stalowiec“, który wygrał z ubezpieczalnią – str. 5
Expose premiera – str. 6
Marsz, marsz Polonia – str. 8-9
Czy należy ci się 125 dolarów… – str. 13
Świat jest kulisty – str. 15