Wypadek wypadkowi nierówny – str. 5 Przed burzą - str. 2 Jak właściciele budowy unikają odpowiedzialności - str. 5 Wyprawa kijowska 1920 - str. 6 Marsz, marsz Polonia - str. 8-9 Wróciły listy no-much - str. 13 Rytmy podróżne - str. 15