Polski Festiwal z Lajkonikiem – str. 2 Polacy w NYC Community Education Counsil – str. 3 Ugoda czy wyrok? – str. 7 Apel o zwiększenie ilości komisji... – str. 13 Poznański Czerwiec 1956 – str. 6 450. rocznica Unii Lubelskiej – str. 16