Polski Festiwal z Lajkonikiem – str. 2
Polacy w NYC Community Education Counsil – str. 3
Ugoda czy wyrok? – str. 7
Apel o zwiększenie ilości komisji… – str. 13
Poznański Czerwiec 1956 – str. 6
450. rocznica Unii Lubelskiej – str. 16