Duda w drodze - str. 5 Stan przedreferendalny - str. 7 Jednośladem po Nowym Jorku i okolicach - str. 11 Azjatyckie kontrasty - str. 12-13 Piątek w kinie - str. 17