Komunikat wyborczy konsulatu – str. 3 Pouczenie z Berlina – str. 5 Gorący sierpień – str. 7 „American Dream“ – str. 10 Jednośladem po Nowym Jorku i okolicach – str. 11