Jak nowe prawo dotyczące wind chroni przed wypadkami? – str. 5
Ballada o Billu Gatesie – str. 8
Jubileusz Anny Frajlich – str. 9
Zakazana miłość – str. 12
Painkiller z plackami po węgiersku – str. 13
Jak przepisać mieszkanie w Polsce – str. 17