Wyroki karne za śmierć pracownika… – str. 5
Ballada o Billu Gatesie, część 2 – str. 8
Polskie święto w katedrze św. Patryka – str. 9
Ostatnia wieczerza arcyksięcia – str. 13
Jak nie przegrać z inflacją – str. 17
Badanie poziomu cukru bez nakłuwania – str. 20