W hołdzie Chopinowi – str. 2
Jakie odszkodowanie mogę uzyskać w sprawie sądowej dotyczącej wypadku na budowie? – str. 5
Refleksje po Marszu Niepodległości – str. 6
Lament nad opustoszałym miastem – str. 12
Dzień krwi i chwały – str. 13
W czasach niewolnictwa i potem – str. 15