Ile dowodów jest potrzebnych… – str. 5
Odwołana wizyta – str. 6
Marsz, marsz Polonia – str. 8-9
Media, czyli pralnie mózgów – str. 11
„Żyjące zdjęcia“ Larissy Baldovin – str. 12
Nie ma świętego bez grzechów przeszłości… – str. 13