Wojna niemiecko-polska 1939 – str. 2
$2 miliony za prawdę – str. 5
Koronacja w Amerykańskiej Częstochowie – str. 12
Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży… – str. 13
Rytmy podróżne – str. 15