Wypadek wypadkowi nierówny – str. 5
Straszenie społeczeństwa – str. 6
Marsz, marsz Polonia – str. 8-9
Wolny strzelec w Ameryce – str. 13
Wygrana Kownackiego – str. 15
Naprzód marsz! – str. 16