Pytania prezydenta… – str. 6
$6.4 mln na Bronksie – str. 7
Świat wyszedł z formy – str. 9
Weterani – str. 10-11
Być wiernym do końca – rozmowa – str.13
Ostatni odcinek Powtórki z historii – str. 16