Blisko i daleko (projekt fotograficzny) – str. 3
„Nie“ dla amerykańskiej bazy – str. 6
$1.5 miliona za złamaną stopę – str. 7
Polska ziemia – str.12
XV Zjazd Nauczycieli… – str. 13
Ahoj, Marynarze – str. 19