Doroczne konferencje The Polish Institute of Arts & Sciences of America (PIASA) od lat cieszą się uznaniem i dużym zainteresowaniem w środowisku naukowym po obu stronach Atlantyku. Nie ma się co dziwić. Szeroka formuła i otwartość na różnorodną tematykę odnoszącą się do spraw Polski i Polonii powodują, że co roku zbiera się szerokie grono uczonych i miłośników nauki tam, gdzie akurat odbywają się obrady. W tym roku gospodarzem 76. Dorocznego Spotkania była Columbia University. Główną organizatorką konferencji była prof. dr Bożena Leven z The College of New Jersey.

Podczas dwudniowych obrad, w dn. 8–9 czerwca, poszczególni prelegenci poruszali m.in. kwestie historyczne, literackie, ekonomiczne, pedagogiczne, architektoniczne, kulturoznawcze i filmoznawcze. Dużo rozmawiano o twórczości i życiu Tadeusza Kantora, Andrzeja Bobkowskiego, Josepha Conrada, upamiętnianiu historii, nauczaniu języka polskiego, czy o problemach współczesnej Polski. Jak zawsze nie zabrakło wystąpień dotyczących relacji polsko-żydowskich, Holocaustu, czy – z racji rocznicowej – roku 1968. Każdy mógł zatem znaleźć coś dla siebie, jak słusznie zauważył konsul generalny Maciej Gołubiewski podczas bankietu dla organizatorów uczestników wydarzenia w polskim konsulacie.

Bankiet był też okazją do przedstawienia zebranym świeżo wybranego przewodniczego Rady Dyrektorów. Został nim prof. dr Robert Blobaum – historyk z West Virginia University. Jest on szeroko uznanym autorytetem w zakresie historii Polski początków XX w. i autorem wielu publikacji, poświęconych zwłaszcza Królestwu Polskiemu tego okresu. Jego najnowsza książka A Minor Apocalypse: Warsaw during the First World War (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2017), spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem i warta jest poleceniu nie tylko miłośnikom Warszawy, ale wszystkim tym, których interesuje polski kontekst globalnego konfliktu, jakim była I wojna światowa. Przy okazji podczas bankietu ogłoszono, że przyszłoroczne obrady odbędą się w Gdańsku, co może zainteresować nie tylko stałych bywalców konferencji PIASA.

Tomasz Pudłocki