Przynosimy dzisiaj do naszego kościoła betlejemskie światło pokoju. Wędruje ono po świecie wśród ludzi dobrej woli od 1986 roku. Inicjatorami rozprowadzania tego symbolu ciepła, miłości, pokoju i nadziei, które tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole, było i jest harcerstwo.

Ogień z groty narodzin Pana Jezusa zapalony na początku Adwentu dotarł do Nowego Jorku samolotem.

„W Tobie jest światło” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. W tym roku po raz trzydziesty harcerze i harcerki będą strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami.
Mędrzec kiedyś powiedział: „Wiara jest światłem, które zapala się od światła.”

My harcerki i harcerze powinnyśmy mieć za zadanie natchnąć wiarą innych, nieśmy świetliste promienne Światełka Betlejemskiego wszystkim dookoła.

Ponad sto lat temu Lord Baden Powell, założyciel skautingu, przekazał członkom organizacji skautowych: „Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście.”

Starając się być coraz lepszym, korzystajmy z światła pokoju. Bądźmy tymi, w których to światło świeci mocno abyśmy mogli je przekazywać innym. Świećmy dobrym przykładem zawsze i wszędzie.

A w okresie świątecznym, służmy bliźnim przekazując płomień z Betlejem, który jest symbolem pokoju.

*

Po raz 30 delegacje skautów z całej Ameryki odebrały żywe światło Betlejemskie na lotnisku Kennedy w sobotę, 25-go listopada.
W tym roku 12 letni chłopiec z Betlejem, Tubias, odpalił płomień w grocie Narodzenia Pana Jezusa.

Następnie przewieziono płomień z Betlejem do Tel Avivu, drogą która zawsze jest niepewna i niebezpieczna. Stamtąd samolotem do Wiednia, gdzie odebrały go grupy skautów z Europy, między innymi Polskie Harcerstwo. Następnie płomień dotarł do Kaplicy Matki Bożej Podniebnej /Our Lady of the Skies/ na lotnisku w Nowym Jorku.

Uroczystość w kaplicy jest zawsze wzruszająca. Przemawiali księża i diakoni z diecezji brooklyńskiej, intonując modlitwy i pieśni.
O drodze płomienia opowiadał sam kapitan, który go przywiózł liniami austriackim. Dużo do powiedzenia miał komitet starszyzny skautowej odpowiedzialny za rozprzestrzenianie Światełka w Ameryce.

Kaplica była zapełniona po brzegi jednostkami skautów z NY, okolic, nawet z Atlanty, i Massachusetts, które przyniosły pojemniki z lampami aby przewieźć żywy ogień do swoich ośrodków. Ze zdjęć na portalu Peacelight widać, że Światełko dotarło już do Indiany, New Hampshire, Chicago, Arizony i wędruje dalej na zachód.

Nasza delegacja Związku Harcerstwa Polskiego przyniesie Światełko do różnych parafii naszej Metropolii. Już w tę niedzielę, 3-go, w Kościele Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Staten Island, oraz u Św. Cyryla i Metodego na Greenpoincie. 10 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju przywędruje do Parafii Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, a 17-go do Św. Franciszki de Chantal na Boro Parku. Będzie także na rekolekcjach w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i na Choince Szczepów Harcerskich 17-go grudnia w sali szkolnej parafii Św. Stanisława Kostki.

Każdy może przyjść i zapalić od Światełka własną świeczkę, aby podzielić się Światłem Betlejemskim ze swoją rodziną przy stole wigilijnym. Czuwaj!

Maria Bielska, hm.