Tysiące odbiorców świadczeń Social Security mieszkających poza granicami Polski dostało niedawno list z ZUS z zapytaniem o ich numer identyfikacji podatkowej, którym w Stanach jest numer Social Security. Listem tym zaniepokoiły się osoby ceniące swoją prywatność, a także te, które zataiły fakt pobierania polskiej emerytury w amerykańskich urzędach.

Rozporządzenie Ministra Finansów
W liście czytamy:
„1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany został do pozyskania i przekazania polskim organom podatkowym informacji o zagranicznym numerze służącym do identyfikacji dla celów podatkowych w państwie zamieszkania emeryta/rencisty. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do słania których zobowiązane są organy rentowe (Dz. U. poz 160). Dlatego prosimy o wypełnienie „Kwestionariusza nierezydenta”.
2. Po otrzymaniu informacji o Pani/Pana zagranicznym numerze służącym do identyfikacji dla celów podatkowych w państwie zamieszkania, ZUS przekazywać będzie te informacje co roku polskim organom podatkowym na formularzu PIT-40A/11A „Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/ Informacje o dochodach uzyskanych od organu rentowego.”

ZUS prosi, by wypełnić „Kwestionariusz nierezuydenta” i zwrócić w terminie dwóch miesięcy.

Czy ZUS potrzebuje SSN  do odprowadzania podatków?
To dziwne, że ZUS pyta o numer Social Security (SSN). ZUS nie potrzebuje tego numeru ani do przyznania świadczeń ZUS, ani do odprowadzania polskich podatków, bo ma do dyspozycji inne numery. ZUS podaje dokładne wyjaśnienia w swojej witrynie www.zus.pl/default. asp?p=4&id=2402. „Przy ubieganiu się o świadczenia z ZUS przez osoby zamieszkałe w USA, ważne jest podanie prawidłowych polskich identyfikatorów numerycznych: PESEL, NIP, nr dowodu osobistego lub paszportu – zwłaszcza w odniesieniu do osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które ubiegają się o emeryturę z nowego systemu, opartą o środki zewidencjonowane na koncie emerytalnym w ZUS. Trzeba wiedzieć, że konto emerytalne w ZUS, zgodnie z polskimi przepisami, identyfikowane jest przy pomocy numeru PESEL, natomiast w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona nie posiada numeru PESEL, nie podała go lub podany numer budzi wątpliwości co do jego prawidłowości, konto ubezpieczonego oznacza się numerem NIP, a jeżeli nie posiada również tego numeru – serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu”. Więcej w książce pt. „Emerytura polska i amerykańska, ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym”.

Tak więc ZUS nie upomina się o SSN przyjmując od Polonusa wniosek emerytalny, bo w razie braku polskich identyfikatorów numerycznych sam pomaga w uzyskaniu numeru podatkowego NIP. Dlaczego więc ZUS upomina się o SSN teraz?

Kto jest zainteresowany twoją polską emeryturą?
Polski urząd skarbowy jest informowany przez ZUS o twojej emeryturze czy rencie. ZUS regularnie potrąca od świadczeń należne podatki, odprowadza do polskiego urzędu skarbowego, a raz w roku śle roczny raport PIT-40A/11A do ciebie i fiskusa.

Amerykańskie urzędy informowane o twojej polskiej emeryturze nie są i liczą na to, że sam ją wyjawisz. Są to:

· Amerykański IRS spodziewa się, że jako Amerykanin, który ma w USA obowiązek podatkowy, deklarujesz zagraniczne przychody na swoim rozliczeniu. Przed płaceniem podwójnych podatków chroni cię Ustawa o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1974 r. (nowa czeka na ratyfikację amerykańskiego Senatu).

· Administracja Social Security (SSA) chciałby wiedzieć o polskiej emeryturze z dwóch powodów: jednym jest klauzula Windfall Elimination Provision, a drugim

· ewentualne pobieranie zasiłku SSI.

Na mocy przepisu zwanego Windfall Elimination Provision (WEP), osobom, które przyznają się do pobierania polskiej emerytury SSA obniża emeryturę Social Security maksymalnie do połowy polskich świadczeń. Redukcja Social Security jest stopniowo zmniejszana dla osób, które przepracowały w Stanach od 21 do 30 lat i miały odpowiednio wysokie zarobki, a całkowicie ustaje dla kogoś, kto ma w Stanach 30 lat pracy i więcej. (Patrz książka pt. „WEP: Jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków”).

Kilka słów o SSI – Suplemental Security Income. Jest to zasiłek dla najmniej zarabiających. Jeżeli ktoś ma na koncie mniej niż 2,000 dol. (3,000 dla małżeństw), a jego emerytura SS jest niewielka i nie ma innych przychodów, to SSA może mu dołożyć zasiłek socialny zwany SSI. Ażeby zasiłek otrzymać, należy wyjawić stan majątkowy i przychody z całego świata. Urząd SSA sprawdza podane mu informacje, ale nie jest w stanie szukać przychodów poza granicami kraju. Dlatego wiele osób przemilcza fakt posiadania polskiej emerytury czy renty.

Czy Polska donosi na ciebie do Stanów?
Polska ma ze Stanami dwie umowy -emerytalną i podatkową – oraz porozumienie podatkowe w sprawach FATCA, które zakładają wymianę informacji pomiędzy łącznikowymi instytucjami.

Polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z 197 r. (Dz. U. z 1976 roku, nr 31, poz. 178) ma zapobiegać płaceniu podwójnych podatków. Nowa umowa została podpisana przez obydwie strony ale czeka na ratyfikację amerykańskiego Senatu.

Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym weszła w życie 1 marca 2009 r. Wniosła istotne zmiany dla polsko-amerykańskich emerytów i rencistów, a najważniejszą z nich jest możliwość łączenia okresów ubezpieczenia. Porozumienie administracyjne natomiast otworzyło furtkę do wymiany informacji o wnioskodawcach pomiędzy ZUS (KRUS) a SSA.

Od 2 czerwca 2015 r. obowiązuje polsko-amerykańskie porozumienie w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. m wpisz „FATCA” w okienku „szukaj”).
Numer Social Security jest w Stanach jedynym numerem identyfikacyjnym stosowanym przez wszystkie urzędy, pracodawców, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe itp. Powinniśmy go strzec dla zachowania naszej prywatności.