Podręcznik do samodzielnego myślenia – str. 2
Wigilia dla bezdomnych na Greenpoincie – str. 6
Być odpowiedzialnym i edukować – str. 6
Nowa inicjatywa na Ridgewood – str. 15
Piękna i Nowy Jork– str. 16