Imigranci rozpalają namiętności – str. 5 Antypolski obłęd Grossa – str. 7 Amerykańska mitologia - Pokrewne dusze – str. 10 Nikifor w Buffalo – str. 12 Piątek w kinie – str. 12