Standardowa ugoda w sprawach o nieumyślne spowodowanie śmierci – str. 5
Operacja “Hannibal” i Bursztynowa Komnata – str. 8
Szarfowanie Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego – str. 12
Chleb z masłem – str. 15
Windykacja rachunków medycznych inaczej – str. 17
Bal dla małych, większych i całkiem dużych – str. 20