Co zrobić po porażeniu prądem w pracy? – str. 5 Ojczyzna wielu narodów – str. 6 Herbata - najpopularniejszy napój świata – str. 12 Adam i Maryla – str. 13 Królewski Sandomierz – str. 16 Nowy Rok z przytupem – str. 19