Ryzyko związane z poślizgnięciem, potknięciem i upadkiem na budowie – str. 5
Spór o Rzecznika Praw Obywatelskich – str. 6
Pożegnanie polskiego patrioty – str. 8-9
Kiedy Polonus płaci podatki w Polsce – str. 13
Kremówka z lizbońskiego Betlejem – str. 15