Nagrody Instytutu J. Piłsudskiego – str. 2
Przedwyborcza gorączka – str. 6
2,700.000 za wypadek na schodach – str. 7
Polonijna gala w Waszyngtonie – str. 9
Postawa roszczeniowa – str.14
Wizjoner, biznesmen, ekscentryk… – str. 16