Habemus Papam – str. 6
$4,000.000 po czterech operacjach – str. 7
Dwujęzyczni zmieniają świat – str. 9
Weterani – str. 10 – 11
Dwugłos w sprawie NAFTA – str.16
Film o prałacie Peszkowskim – str. 17