17 maja 2018 w Warszawie, w pięknej rezydencji ambasadora USA w Polsce Paula W. Jonesa, po raz pierwszy rozdano stypendia Fundacji Kościuszkowskiej.

 

Czterdziestu polskich naukowców w roku akademickim 2018 – 2019 podczas kilkumiesięcznej wymiany naukowej z uniwersytetami amerykańskimi m.in. Stanford, MIT, Yale, Princeton, przeprowadza badania pogłębiające zakres ich wiedzy i umożliwiające dalszą karierę naukową.

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej wspierają nauki ścisłe, humanistyczne, sztukę i historię Polski w kontekście USA i świata. Głęboka wiedza i różnorodność podejmowanych tematów były podstawą do przyznania tegorocznych stypendiów.

„Ich (stypendystów) zakres wiedzy i doświadczenie są inspirujące” – powiedział ambasador Paul W. Jones.
Podczas tej samej uroczystości prezes i dyrektor Fundacji Kościuszkowskiej, Marek Skulimowski ogłosił nowe stypendium „Cenntenial Award”.

Nagrodę ufundowała firma Collegia (www. collegia. pl) budująca nowoczesne akademiki na terenie Polski. O nowe stypendium mogą starać się polscy naukowcy zajmujący się badaniami relacji polsko – amerykańskich.

 

Wyniki ich badań będą opublikowane w Polsce i w Stanach Zjednoczonych w ramach poszerzania zakresu wiedzy na temat wspólnej historii obu narodów w ostatnim stuleciu

.
Nowe stypendium przeznaczone będzie doktorantów nauk historycznych, amerykanistyki w Polsce.
Nabór nowych kandydatów na stypendia Fundacji Kościuszkowskiej rozpocznie się w Polsce, w lipcu 2018 roku.
Każdego roku Fundacja Kościuszkowska przeznacza 500 tysięcy dolarów na stypendia dla polskich naukowców, którzy pobytem w Stanach Zjednoczonych poszerzają swoją wiedzę na renomowanych uczelniach amerykańskich. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.thekf.org.

Wśród byłych stypendystów fundacji znajdują się wybitni naukowcy, pisarze, artyści i badacze m.in. Magdalena Abakanowicz, Juliusz Machulski, prof. Norman Davies.

Fundacja Kościuszkowska istnieje od 1925 roku. Jej główna siedziba znajduje się w Nowym Jorku, gdzie mieści się wspaniała kolekcja polskiej sztuki.

Misją fundacji jest promowanie wymiany edukacyjno – kulturalnej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Od 93 lat szerzy wśród Amerykanów wiedzę o Polsce i zrozumienie polskiej kultury i historii. Jest organizacją typu non – profit.

 

PR