W ostatnią sobotę kwietnia w Hotelu Plaza na Manhattanie odbył się doroczny bal Fundacji Kościuszkowskiej. Była to dobra okazja do spotkania jej członków i przyjaciół w uroczystej atmosferze i wręczenia nagród przedstawicielom Polonii o wybitnych osiągnięciach zawodowych.

 

Otwarcie uroczystości tradycyjnie rozpoczeęto fanfarami kadetów z Akademii Marynarki Wojennej w Kings Point w Nowym Jorku. Tradycyjnie też zaprezentowany był poczet sztandarowy oraz hymn Polski i Stanów Zjednoczonych w wykonaniu Katarzyny Sperczyńskiej, która w dalszej cześci balu zachwyciła swoim mistrzowskim recitalem wykonanym z artystyczną gracją.

Słowo powitalne wygłosił były prezes Fundacji – obecnie przewodniczący Rady Powierniczej Alex Storożyński. Konsul Generalny RP Maciej Golubiewski nawiązał do stuletniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz podkreślił zasługi Fundacji, ktora od 93 lat łączy Polskę ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie edukacji, kultury i nauki.

W dalszej części zabrał głos prezes Polsko-Amerykańskiego Klubu przedstawicieli biznesu i tegoroczny przewodniczący balu mecenas Wojciech Jackowski, który wskazał na rozległą działalność Klubu mającego kontakt z siecią 250.000 firm i liczne możliwości współpracy z Fundacją.

Obecny prezes Fundacji Kościuszkowskiej Marek Skulimowski po przywitaniu gości podkreślił osiągnięcia Fundacji w minionym roku oraz nakreślił cele dotyczące najbliższej przyszłości. Prezes Skulimowski wspomniał, że wśród gości tegorocznego balu jest Michael Mizwa, wnuk założyciela Fundacji Kościuszkowskiej: Stefana Mierzwy. Warto wspomnieć jak niezwykłym osiągnięciem było stworzenie przez Stefana Mierzwę w 1925 roku Fundacji, której misją jest „propagowanie wymiany kulturalno-naukowej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi oraz popularyzacja polskiej kultury i historii wsród Amerykanów.”

Medal Uznania Fundacji Kościuszkowskiej otrzymał w tym roku prof. Stanley Wójcicki, członek Kolegium Wybitnych Naukowców Fundacji, stworzonego przez prof. Zbigniewa Darzynkiewicza. Profesor Wójcicki, jest fizykiem o wybitnych osiągnięciach naukowych i dydaktycznych. Był wieloletnim dyrektorem Zakładu Fizyki na Uniwersytecie Stanford w Kalifornii i otrzymał ważne nagrody za swoje osiągnięcia naukowe, wśród nich: W. K. H. Panofsky Prize w 2015 r. Należy również podkreślić, że prof. Wójcicki jest zagranicznym członkiem Polskiej Akademii Nauk.

„Pioneer Award” został w tym roku przyznany wybitnemu artyście prof. Krzysztofowi Wodiczko, który jest profesorem w Harward University i wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Profesor Wodiczko za swoją wybitną działalność artystyczną na terenie kraju i w USA otrzymał doktoraty honoris causa zarówno w Polsce (w Poznaniu w 2008 r.), jak i w Stanach Zjednoczonych w Maine School of Art (2007). Jego działalność artystyczna była przedstawiana w telewizji PBS jako część programu poświęconego sztuce XXI wieku. Od 1980 roku jego projekty poświęcone są potrzebującym pomocy, ludziom z marginesu społecznego, bezdomnym, wyalienowanym i weteranom wojennym.

W pamięci uczestników pozostanie z pewnością to elegancke spotkanie promujące polską kulturę i naukę a także dające możliwość dalszej działalności Fundacji Kościuszkowskiej w pięknej kamienicy „Van Allen” przy 65 Street.
Marzenie Stefana Mierzwy – emigranta z maleńkiej Rakszawy – o stworzeniu na terenie USA organizacji popularyzującej polską kulturę spełniło się i jest kontynuowane dzięki aktywności polonijnych działaczy i wolontariuszy.

 

Dorota Halicka