Nacjonalizm to nie faszyzm – str. 6
Wypadkowe 2,2 mln. – str. 7
Pomnik Katyński w Jersey City – str. 10 – 11
Dr Dorota Andraka wyjaśnia – str. 13
Od uśmiechu do uśmiechu – str. 19