27 marca b. r., Ambasador R. P. w Stanach Zjednoczonych, prof. Piotr Wilczek wręczył profesorowi Tadeuszowi Gromadzie nowo wybranemu członkowi zagranicznemu (Wydziału II Historyczno-Filozoficznego) Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, dyplom nominacyjny.

 

Uroczystość odbyła się na Uniwersytecie North Carolina w Chapel Hill, N. C. na spotkaniu z organizowanym przez. Honorowego Konsula R. P. w Raleigh, NC. dr. Alvina M. Fountain.

Profesor Tadeusz Gromada, urodził się w Passaic, N.J., jest synem górali Jana i Anieli z domu Pudzisz, historykiem dziejów najnowszych Europy Środkowo-Wschodniej i Polonii Amerykańskiej, a także działaczem społecznym.

Do przejścia na emeryturę był wykładowcą historii i studiów etnicznych/ imigracyjnych na New Jersey City University.

Od 1964 członek Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, w latach 1971-90 jego sekretarz generalny, od roku 1991 dyrektor wykonawczy, a następnie, w latach 2008-2011 prezes.

Wiceprzewodniczący i członek zarządu Fundacji Kościuszkowskiej w latach 1981-2009.
W centrum zainteresowań Profesora znajdują się badawcze stosunki polsko-słowackie, polska polityka zagraniczna, dzieje polskiej emigracji i ludowa kultura podhalańska.
Profesor Gromada jest Honorowym członkiem Związku Podhalan w Polsce i w Ameryce. Jest założycielem i współredaktorem z siostrą Janiną Gromada Kedroń, kwartalnika „Tatrzański Orzeł/The Tatra Eagle”. Obecnie mieszka z żoną Teresą w Bermuda Run, NC.

Tadeusz Gromada