Pamięć i pomnik – str. 6
7. milionowa stłuczka – str. 7
Dwa portrety – str. 9
Weterani – str. 10 – 11
Egzaminy dla polonijnej młodzieży– str. 17