Legenda „Po prostu“ – str. 5
Zanim bedzie za późno – str. 6
Kilkumilionowa rekompensata – 7
Weterani – str. 10-11
Aktor króluje w przemijaniu – str. 13