Powstanie 1944 – str. 3
PiS początek rozłamu – str. 5
SWAP na uroczystości Błękitnej Armii – str. 6
Odszkodowanie za uderzenie klamką – str. 7
Dawny Świat kondotierów – str. 16