Bitwa o państwo prawa – str. 5
Bolesne uderzenie… – str. 7
Strony weterańskie – str. 10-11
Malarz mało znany – str.16
110. rocznica poświęcenia kamienia węgielnego Buffalo – str. 20