Pierwszego listopada zaczyna się okres otwartych zapisów do ubezpieczenia zdrowotnego, zwanego potocznie ObamaCare, i trwać będzie do 31 stycznia 2017 roku. Dla wielu osób jest to jedyna pora na zapisy. Jeżeli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego, to wykup je teraz. Przy niewielkich zarobkach mogą ci się należeć rządowe subsydia.

Powtórka z ObamaCare
Reforma ubezpieczeń zdrowotnych od 2014 roku ma zapewnić każdemu Amerykaninowi przystępne ubezpieczenie, nawet osobom przewlekle chorym i niezamożnym. Polisy sprzedawane są przez prywatne firmy asekuracyjne na wolnym rynku, na tzw. giełdach ubezpieczeniowych (exchanges). Giełdy – to internetowe witryny, które pozwalają porównać, wybrać i zapisać się do danego planu ubezpieczeniowego. Wszelkie informacje i linki do stanowych witryn podaje www.healthcare.gov.

Obecnie każdy Amerykanin ma obowiązek posiadać przynajmniej podstawowe ubezpieczenie zdrowotne – zakładowe, Medicare, Medicaid itp.

Powszechny i specjalny okres zapisu
Powszechny okres zapisu przypada na listopad, grudzień i styczeń każdego roku. Poza tym okresem możesz nabyć ubezpieczenie tylko w wyjątkowych życiowych sytuacjach (Qualifying Life Events). Oto najważniejsze z nich:

  • Strata dotychczasowego ubezpieczenia przez ciebie albo przez osobę będącą ta twoim utrzymaniu, jeżeli to ubezpieczenie odpowiadało standardom Affordable Care Act (qualified plan).
  • Zmiana struktury twojej rodziny wskutek zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka, adopcji, rozwodu, śmierci w rodzinie.
  • Legalizacja statusu emigracyjnego: nabycie obywatelstwa czy zielonej karty.
  • Przeprowadzka na stałe do innego stanu, gdzie masz dostęp do innego kwalifikującego się planu.
  • Błąd urzędnika Giełdy Ubezpieczeniowej albo Department of Health and Human Services.
  • Zmiana twego uprawnienia do rządowych dotacji do składek.

Polisę możesz nabyć w ciągu 60 dni od zaistnienia wyjątkowej sytuacji, co nazywa się okresem specjalnym (special enrollment period). Wnioski o Medicaid, CHIP dla dzieci lub polisy, które nie są Qualified Health Plan, można składać przez cały rok. Więcej informacji: www.healthcare.gov oraz w książce pt. “Ochrona zdrowia w USA“.

Ile zapłacisz za ubezpieczenie
Koszt ubezpieczenia zależy od wielu czynników: przychodu twojej rodziny, jej liczebności, wieku, miejsca zamieszkania i kategorii wybranej polisy. Polisy w kategorii brązowej pokrywają tylko 60% kosztów, srebrnej – 70%, złotej – 80%, a platynowej – 90%. Resztę płacisz ty. Również w każdej kategorii jest różny udział własny (deductible) i dopłaty (copayment).

Jeżeli zarabiasz poniżej 400% federalnej granicy ubóstwa (federal poverty level, aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm), to otrzymasz dopłatę od rządu, czyli reszty podatników. W 2016 r. za granicę ubóstwa uznaje się roczny przychód w wysokości $11,880 dla osoby samotnej, $16,020 dla dwóch osób, $20,160 dla trzech, $24,300 dla czterech, $28,440 dla rodziny pięcioosobowej itd. Obamacare zapewnia, że nie zapłacimy więcej niż 9.5% naszego przychodu za drugi najtańszy „srebrny” plan.

Kaiser Foundation udostępnia kalkulator, gdzie można w przybliżeniu poznać koszt ubezpieczenia we wszystkich stanach i wysokość ewentualnej rządowej dopłaty: http://kff.org/interactive/subsidy-calculator.

Kary za brak ubezpieczenia
Affordable Care Act wymaga od wszystkich udokumentowanych mieszkańców USA posiadania ubezpieczenia medycznego. Jeżeli odpowiedniej polisy nie masz, to za rok 2016 zapłacisz karę w wysokości 2.5 proc. przychodu rodziny albo 695 dol. za każdą osobę dorosłą w rodzinie, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Kara za każde nieubezpieczone dziecko wynosi połowę. Kara jest obliczana procentowo od rocznego przychodu netto, czyli AGI pomniejszonego o standard deduction i personal exemption na każdą osobę w rodzinie.

Nie warto pozostawać bez ubezpieczenia, narażać się na kary i finansową ruinę w razie poważnej choroby czy wypadku. Ubezpieczenie zdrowotne jest w USA kosztowne, ale może zapłacisz mniej, niż przypuszczasz. Poszukaj na sieci „Obamacare calculator” i sprawdź.