Instytut Piłsudskiego na dobre rozpoczął działalność w nowej siedzibie.

Naszą obecność na Greenpoincie zainaugurowały dwie uroczystości: 26 czerwca dla specjalnie zaproszonych gości – sponsorów i osób, które swą pracą pro bono pomogły Instytutowi w przeprowadzce i urządzeniu się w nowym miejscu, a 7-ego lipca celebrowanie otwarcia wśród wszystkich przyjaciół i tych, którzy chcieli uczcić bardzo ważne dla Instytutu wydarzenie zakończenia głównych prac i rozpoczęcia zwykłej działalności.
Pierwsze spotkanie zaszczycili swoją obecnością: konsul Alicja Tunk, przedstawiciel polskiej misji przy ONZ Mateusz Sakowicz, przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej na czele z prezesem Krzysztofem Matyszczykiem, dyrektor Muzeum Kardynala Kozłowieckiego, a zarazem przewodniczący Sejmiku Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Dorota Andraka, prezes Oddziału Long Island Kongresu Polonii Amerykańskiej Grzegorz Worwa, prezes Centrum Polsko-Słowiańskiego Bożena Kamińska, redaktor naczelna Kuriera Plus Zofia Kłopotowska.
Na obydwu uroczystościach prezes dr Magda Kapuścińska podziękowała za wspieranie Instytutu – za pomoc finansową, pracę ośmiu archiwistów z Instytutu Pamięci Narodowej oraz wolontariuszy. Wyraziła wdzięczność Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, która przychodząc z pomocą w krytycznym momencie, gdy Instytut tracił siedzibę na Manhatanie, zaproponowała wynajęcie lokalu na dostępnych warunkach oraz podarowała wart około 50 tysięcy dolarów zestaw profesjonalnych przesuwanych regałów do archiwum. Prezes wyraziła też wdzięczność polskim instytucjom rządowym za udzielenie pomocy finansowej: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Bankowi Zachodniemu WBK.
Zanim została dokonana przeprowadzka, pomieszczenie musiało być przystosowane do potrzeb placówki archiwalno-badawczej, jaką jest Instytut. Dwoje architektów: Beata Tatka i Wojciech Oktawiec zaprojektowali pro-bono wnętrze, a firma Victoria Consulting, której prezesem jest Dariusz Knapik, dając przystępną cenę, wykonała niezbędne prace adaptacyjne. Dużo emocji sprawiło rozwieszanie obrazów z latami budowanej kolekcji Instytutu. I tu przyszli z pomocą: Beata Tatka, Janusz Skowron, Andrzej Dąbrowski i Magdalena Zawadzka, a przede wszystkim Jurek Świątkowski, który nie tylko miał pomysły na rozplanowanie na ścianach dzieł sztuki, ale wszystkie obrazy z cierpliwością i uśmiechem własnoręcznie zawieszał. Dzięki wymienionym osobom zebrani mogli podziwiać wspaniałe kolekcje malarstwa polskiego oraz blisko 40 dzieł legionisty Zdzisława Czermańskiego. Nie ma na sali pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego: nie zmieścił się w drzwiach, i znalazł tymczasowe miejsce obok, w holu P-SFUK przy 140 Greenpoint Avenue. Prezentuje się tam wspaniale i wzbudza zainteresowanie klientów.
Na spotkaniu 26 czerwca głos zabrała konsul Alicja Tunk, która w pięknych słowach gratulowała Instytutowi nowej siedziby. Następnie przemawiali przedstawiciele Polonia Technica – Janusz Romański i Ryszard Bąk, którzy wręczyli na ręce dr Magdy Kapuścińskiej dyplomy gratulacyjne i czek na sumę 1000 dolarów.
Dyrektor Iwona Korga w swoich krótkich przemówieniach apelowała do gości obydwóch spotkań, aby wspomogli Kampanię na Rzecz Przyszłości, którą Instytut podjął, by kontynuować swoją misję zachowania dziedzictwa narodowego, promocji i edukacji w zakresie historii i kultury polskiej i działalności w duchu idei patriotycznych marszałka Piłsudskiego.
Miłym akcentem na tej uroczystości było wręczenie odznak Instytutu Piłsudskiego – kopii Krzyża Legionowego, tym którzy włożyli najwięcej pracy pro bono w urządzanie nowej siedziby. Odznaczenia te otrzymali Beata Tatka – prowadząca firmę Interior Design, architekt Wojtek Oktawiec oraz Jurek Świątkowski i Janusz Skowron.
Na wydarzenie 7-ego lipca, oprócz licznych gości, przybył konsul Mateusz Stąsiek, który w swoim przemówieniu podkreślił ogromną rolę, jaką odgrywa Instytut, znana na całym świecie polska placówka archiwalno-naukowa, dla zachowania dziedzictwa narodowego i promocji historii i kultury za granicą. Dyrektor Iwona Korga odczytała list od posła na Sejm RP Adama Kwiatkowskiego, w którym gratulował nowej siedziby i życzył dalszych sukcesów w ważnej działalności Instytutu.
Na obydwu uroczystościach panował wspaniały nastrój. Wznoszono toasty za pomyślność i pełną sukcesów przyszłość Instytutu.
Smaczne przekąski z produktów podarowanych przez firmy Adamba, Hudson Bread oraz Kiszka Meat Market, przygotowali pracownicy i wolontariusze. Instytut został obdarowany pięknymi kwiatami i dekoracyjnymi roślinami ozdabiającymi wejście do siedziby (dar Kuriera Plus i Związku Narodowego Polskiego Lodge 30). Pani Teresa Mazur przywiozła z Manhattanu ogromny bukiet czerwonych gladioli. Instytut korysta z okazji, żeby jeszcze raz podziękować wszystkim sponsorom.
Instytut Piłsudskiego w Ameryce, działając dla dobra polskiego dziedzictwa narodowego i promocji polskiej kultury, ze swoimi bogactwami polskiego malarstwa, dokumentami archiwalnymi, zasobami bibliotecznymi i muzealnymi, godnie reprezentuje Polskę wśród społeczności polskiej i amerykańskiej w Nowym Jorku.
Pracownicy Instytutu zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestniczenia w spotkaniach, odwiedzania galerii obrazów i pamiątek, włączenia się do ciekawej pracy woluntarystycznej, zapisywania się na członka tej godnej instytucji.
W najbliższym czasie planowane są następujące wydarzenia:
28 lipca (wtorek), godz. 19: 00 – film „Honor Miasta” w reżyserii Eugeniusza Starky, który będzie obecny na pokazie.
11 sierpnia (wtorek), godz 19: 00 – prapremiera filmu o Dywizjonie 303. W tym spotkaniu będzie uczestniczył twórca filmu Tomasz Magierski.
W okresie wakacyjnym Instytut jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 9: 00 – 17: 00. Od 1 września we wtorki Instytut będzie czynny w godzinach 12: 00 – 19: 00, co umożliwi odwiedzanie tej placówki osobom pracującym.
PR

Więcej zdjęć z otwarcia na stronie:
www.pilsudski.org
oraz wideo: www.youtube.com/watch?v=Dc-JNP4dPGM