Konkurs Kangury matematyczne

Jak co roku, w naszej szkole odbyła się olimpiada matematyczna „Kangur – 2015”.

Iniciatorem i organizatorem tej bardzo cenionej przez naszą młodzież i rodzioców olimpiady jest dyrektor szkoły dr Dorota Andraka.

W tym roku szkolnym zajęcia przygotowujące do Kangura prowadzone były w dwóch grupach wiekowych, przez panie Alicję Grygiel i Victorię Stawowy.

I grupa uczestników:
Nathaniel Drożniak
Kacper Modzelewski
Jakub Łapiński
Adam Wysocki
Kaya Michałek
Olga Łobaczewski
Natalia Pintal

II grupa uczestników:

Michał Kożuchowicz
Aleksander Jopek

W czasie egzaminu uczniowie wykazali sie bardzo dużą dyscypliną i wiedzą z matematyki, olimpiadę zakończono przed wyznaczonym przez Centralę Kangura 2015 czasem.
Uczestnikom tej niełatwej olimpiady życzymy dalszych osiągnięć i sukcesów matematycznych.
PR