Czy Duda sprawi cuda? – str. 5
Komorowski nie zna ustawy antyprzemocowej? – str. 7
Treliński w Metropolitan Opera – str. 12
Dzień Prezydenta – str. 13
Niepoprawna piękność – str. 16