Ryszard Bąk - skarbnik Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
Rozmowa z Ryszardem Bąkiem, skarbnikiem Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFCU) oraz przewodniczącym Komitetu Stypendialnego o Programie Stypendialnym Naszej Unii. Styczeń to tradycyjnie czas na składanie podań o stypendium Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Ryszard Bąk: Już od kilkunastu lat początek roku ...